Haider Shamsi

  Contact Info

  180-B, S.M.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi

  Tel: +923 111 222 472

          +92 213 4380 862

   

   

  Email: info@haidershamsi.com